İo

Wikimedia anlam ayrımı sayfası
(Io sayfasından yönlendirildi)

İo aşağıdaki anlamlara gelebilir:


  • İo (mitoloji), Yunan Mitolojisinde Inachus'un kızıdır ve nehir tanrısıdır. Zeus Hera onu yakalamasın diye hemen kızı beyaz bir ineğe dönüştürür. Zeus ''İnek şimdi topraktan çıktı.'' diye Hera'ya yalan söyler. Hera'dan kaçan İo en son Mısır'a kadar gelir. Zeus'un ricası üzerine Hera, io'yu affeder. İo'ya tanrıça İsis olarak tapınmalar başlanır.
  • İo (uydu), Astronomide Jüpiter'in uydularından biridir.
  • İo (bitki), Asteraceae familyasına bağlı bir cins