Ilf ile Petrov

İlya Arnoldoviç Faynzılberg (1897-1937) ve Yevgeniy Petroviç Katayev (1903-1942) Rus mizah yazarları. Yapıtlarını ortaklaşa yazdıkları için Ilf ile Petrov olarak anılırlar. On İki Sandalye ve Altın Buzağı adlı romanlarından cümleler ve espriler, gündelik Sovyet yaşantısında yaygın biçimde kullanılırdı. Bu romanlardaki karakterler folklorik özellik kazanmıştır.

Ilf and Petrov

İlf ile Petrov, Moskova'da yayımlanan Tren Düdüğü adlı gazetede çalışırken tanışırlar. 1927'den sonra Pravda, Krokodil, Literaturnaya Gazeta gibi gazete ve dergilerde gülmece öyküleri yayımlarlar. Bu arada Oniki Sandalye ile Altın Buzağı adlı iki roman yazarlar. Başka öykü kitaplarının yanı sıra 1936'da ABD'ye yaptıkları yolculuk sonunda Tek Katlı Amerika adlı bir kitap çıkarırlar. İlf 1939'da tüberkülozdan, Petrov da üç yıl sonra Sivastopol kuşatmasında ölene kadar çalışmaları devam etmişlerdir.

EserleriDüzenle