IV. Hürmüz

IV. Hürmüz, I. Hüsrev'in oğlu, 579 - 590 yılları arasında Sasani İmparatorluğu'nun hükümdarlığını yapmıştır.

Önce gelen:
I. Hüsrev
Sasani İmparatoru
İran Şehinşahı

579 –590
Sonra gelen:
Behrâm-ı Çûbîn