ISO 3166-2:BR, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 3166 standardının bir parçası olan Brezilya'daki ana bölümlerin isimlerini kodlamaya yarayan bir koddur. Güncel olarak 26 eyalet ve 1 federal bölge için ISO 3166-2 kodları bulunmaktadır.

Her kod, bir tire işareti ile ayrılmış iki bölümden oluşur. Birinci kısım, Brezilya'nın ISO 3166-1 alpha-2 kodu olan BR'dir. İkinci bölüm ise 2 haneli harflerdir.

Mevcut kodlar değiştir

Alt bölüm adları, ISO 3166 Bakım Ajansı (ISO 3166 / MA) tarafından yayınlanan ISO 3166-2 standardında listelenmiştir.

Kod Alt bölüm adı (pt) Alt bölüm kategorisi
BR-AC   Acre eyalet
BR-AL   Alagoas eyalet
BR-AP   Amapá eyalet
BR-AM   Amazonas eyalet
BR-BA   Bahia eyalet
BR-CE   Ceará eyalet
BR-DF   Distrito Federal federal bölge
BR-ES   Espírito Santo eyalet
BR-GO   Goiás eyalet
BR-MA   Maranhão eyalet
BR-MT   Mato Grosso eyalet
BR-MS   Mato Grosso do Sul eyalet
BR-MG   Minas Gerais eyalet
BR-PA   Pará eyalet
BR-PB   Paraíba eyalet
BR-PR   Paraná eyalet
BR-PE   Pernambuco eyalet
BR-PI   Piauí eyalet
BR-RJ   Rio de Janeiro eyalet
BR-RN   Rio Grande do Norte eyalet
BR-RS   Rio Grande do Sul eyalet
BR-RO   Rondônia eyalet
BR-RR   Roraima eyalet
BR-SC   Santa Catarina eyalet
BR-SP   São Paulo eyalet
BR-SE   Sergipe eyalet
BR-TO   Tocantins eyalet

Ayrıca bakınız değiştir

Dış bağlantılar değiştir