ISCED Nedir?Düzenle

"UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu) tarafından geliştirilen ISCED (International Standard Classification of Education), eğitim istatistiklerinin ve karşılaştırılabilir göstergelerin toplanması, derlenmesi ve bunların gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde sunumu için uygun bir araç olarak tasarlanmıştır. ISCED standart kavram, tanım ve sınıflamaları sunmaktadır. İlk kez 1976 yılında yayınlanan ISCED, 1997 yılında revize edilmiş ve günümüze kadar pek çok ülke tarafından eğitim politikaları belirleme ve istatistik verilerinin toplanmasına yardımcı olma gibi amaçlara yönelik olarak kullanılmıştır."[1]

ISCED SeviyeleriDüzenle

ISCED 1Düzenle

" İlkokul eğitimi 66 ay ile 10 yaş arası çocukları kapsamakta olup, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında yürütülmektedir.

ISCED 2Düzenle

Ortaokul eğitimi; ortaokul ve imam hatip ortaokulları olmak üzere 10 yaş ile 14 yaş arası çocukları kapsamaktadır. Ortaokulların sorumluluğu MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün, imam hatip ortaokullarının sorumluluğu ise MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında yürütülmektedir.

ISCED 3Düzenle

Ortaöğretim Eğitimi; Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Mesleki ve Teknik Programları yürüten Liseler ile Anadolu İmam Hatip Liselerini kapsamaktadır. Söz konusu eğitim 14 ile 17 yaş arası çocuklara yönelik olup MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Din Öğretim Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında yürütülmektedir.

Ayrıca, bu kademede özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitimi, özel eğitim meslek okulu, özel eğitim uygulama okulu, özel eğitim meslek liselerinde Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında faaliyetlerini devam ettirmektedir.

Bununla birlikte her kademede ve türde özel öğretim okul ve kurumları açılabilmekte olup bu kurumlar Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

ISCED 5, ISCED 6, ISCED 7Düzenle

Yükseköğretim ise, 17 yaş üzeri bireyleri kapsamakta olup devlet ve vakıf üniversitelerinden oluşmaktadır. Yükseköğretim kademeleri önlisans, lisans ile yüksek lisans programlarından oluşmaktadır. Yükseköğretim Kurulu, yükseköğretimle ilgili tüm eğitim faaliyetlerin düzenlenmesinden sorumludur."[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)". tyyc.yok.gov.tr. 2 Eylül 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Eylül 2021. 
  2. ^ Anonymous (10 Ekim 2017). "Türkiye". Eurydice - European Commission (İngilizce). 16 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Eylül 2021.