III. Ramses

III. Ramses, Antik Mısır'ın yirminci hanedanının en önemli firavunu. Mısır'ı MÖ 1186 - 1155 yılları arasında yönetmiştir. Medinet Habu'daki yazıtları ve Deniz Kavimlerinin saldırılarını püskürtmesiyle bilinir. Setnahte ve Tiy-Merenese'nin çocuğu olan Ramses bir suikast sonucu öldürülmüştür. Uzun hükümranlık yılları, dışarıdan gelen istila girişimleriyle ve ekonomik sorunlarla mücadele içinde geçti ve Mısır'ın ekonomik, politik gücünün gerilediği bir dönem olarak kabul edilir. Hükümdarlık dönemi, tüm Yakın Doğu ve Yunanistan'ı, Akdeniz'in doğu yarısını yıkımlara uğratan Deniz Kavimleri saldırıları içinde geçen, bu geniş bölgede tüm krallıkların yıkılmasıyla sonuçlanan, araştırmacılar tarafından Bronz Çağı Çöküşü olarak tanımlanmış bir dönemde geçmiştir.