Ana menüyü aç

III. Şalmanezer

III. Şalmanezer'in heykeli

III. Şalmanezer (Šulmānu-ašarēdu, "Tanrı Şulmanu seçkindir"), MÖ 859-824 yılları arasında hükmetmiş Asur kralıdır. Önceki hükümdar II. Aşurnasirpal'ın oğludur. Uzun saltanatı boyunca Babiller, Kizzuvatna, Urartu gibi doğudaki kabilelere, milletlere bir dizi sefer düzenlemiştir. Ordusu Van Gölü ve Toros Dağları'na nüfuz etmiş, Karkamışlı Hititler'i haraç ödemeye zorlamıştır.