ICD-10, B35-B49: Mikozlar

(ICD-10, B35 sayfasından yönlendirildi)

ICD-10, B35-B49: Mikozlar, ICD-10'un güncel (2007) sürümünde B35'den B49'a kadar kodlanmış 15 hastalık bloğu ile ilgili hastalıkları içeren bir hastalık grubudur; mantarlara bağlı enfeksiyon hastalıklarını derlediği için, "mikozlar" olarak adlandırılmıştır.[1]

Bu grup, ICD-10, Bölüm 1 (A00-B99): Belirli enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar kategorisine dahildir[2] ve şu durumları içermez:[1]

  • mikozis fungoides (C84.0)
  • organik tozlara bağlı aşırı duyarlılık pnömoniti (J67)

Hastalık bloklarıDüzenle

  • Bazı hastalık adlarına eklenen "BTT" kısaltmasının açılımı "Başka Türlü Tanımlanmamış"tır ve ICD-10'un İngilizce metinlerinde izlenen "NOS (not otherwise specified)" ifadesinin karşılığıdır.

B35 Dermatofitoz

İçerir:
- B36'dakiler dışındaki tinea enfeksiyonları
- Epidermophyton, Microsporum ve Trichophyton türlerine bağlı enfeksiyonlar
- favus
B35.0 Tinea barba ve tinea kapitis
- Keriyon
- Mikotik sikoz
- Saçkıran
- Sakalkıran
B35.1 Tinea unguium
- Dermatofitik onikya
- Onikomikoz
- Tırnak dermatofitozu
- Tırnak tineası
B35.2 Tinea manum
- El dermatofitozu
- El tineası
B35.3 Tinea pedis
- Ayak mantarı
- Ayak dermatofitozu
- Ayak tineası
B35.4 Tinea korporis
- Vücut tineası
B35.5 Tinea imbrikata
- Tokelau
B35.6 Tinea kruris
- Dhobi kaşıntısı
- Kasık tineası
- Süspansuvar kaşıntısı

B35.8 Diğer dermatofitozlar
- Granülomatöz dermatofitoz
- Yaygın dermatofitoz
B35.9 Tanımlanmamış dermatofitoz
- Tinea, BTT
Kaynak - B35: Dermatophytosis. ICD-10, v.2007. WHO.

B36 Diğer yüzeyel mikozlar

B36.0 Pitriyazis versikolor
- Tinea flava
- Tinea versikolor
B36.1 Tinea nigra
- Keratomikozis nigrikans palmaris
- Mikrosporozis nigra
- Pitriyazis nigra
B36.2 Beyaz piedra
- Tinea blanka
B36.3 Siyah piedra

B36.8 Tanımlanmış diğer yüzeyel mikozlar

B36.9 Tanımlanmamış yüzeyel mikoz

Kaynak - B36: Other superficial mycoses. ICD-10, v.2007. WHO.

B37 Kandidiyaz

İçerir:
- kandidoz
- moniliyaz
İçermez: yenidoğan kandidiyazı (P37.5)
B37.0 Kandidal stomatit
- Ağız pamukçuğu
B37.1 Akciğer kandidiyazı

B37.2 Deri ve tırnak kandidiyazı
- Kandidal onikya
- Kandidal paronikya
İçermez: bebek bezi dermatiti (L22)
B37.3 Vulva ve vajen kandidiyazı (N77.1)
- Kandidal vulvovajinit
- Moniliyal vulvovajinit
- Vajinal pamukçuk
B37.4 Diğer ürogenital bölgelerin kandidiyazı
- Kandidal balanit (N51.2)
- Kandidal üretrit (N37.0)
B37.5 Kandidal meninjit (G02.1)

B37.6 Kandidal endokardit (I39.8)

B37.7 Kandidal septisemi

B37.8 Diğer bölgelerin kandidiyazı
- Dudak kandidiyazı
- Kandidal enterit
B37.9 Tanımlanmamış kandidiyaz
- Pamukçuk, BTT
Kaynak - B37: Candidiasis. ICD-10, v.2007. WHO.

B38 Koksidiyoidomikoz

B38.0 Akut akciğer koksidiyoidomikozu

B38.1 Kronik akciğer koksidiyoidomikozu

B38.2 Tanımlanmamış akciğer koksidiyoidomikozu

B38.3 Deri koksidiyoidomikozu

B38.4 Koksidiyoidomikoz meninjiti (G02.1)

B38.7 Yaygın koksidiyoidomikoz

B38.8 Diğer koksidiyoidomikoz formları

B38.9 Tanımlanmamış koksidiyoidomikoz

Kaynak - B38: Coccidioidomycosis. ICD-10, v.2007. WHO.

B39 Histoplazmoz

B39.0 Akut akciğer Histoplasma capsulatum histoplazmozu

B39.1 Kronik akciğer Histoplasma capsulatum histoplazmozu

B39.2 Tanımlanmamış akciğer Histoplasma capsulatum histoplazmozu

B39.3 Yaygın akciğer Histoplasma capsulatum histoplazmozu

B39.4 Tanımlanmamış Histoplasma capsulatum histoplazmozu
- Amerika histoplazmozu
B39.5 Histoplasma duboisii histoplazmozu
- Afrika histoplazmozu

B39.9 Tanımlanmamış histoplazmoz

Kaynak - B39: Histoplasmosis. ICD-10, v.2007. WHO.

B40 Blastomikoz

İçermez:
- Brezilya blastomikozu (B41)
- keloidal blastomikoz (B48.0)
B40.0 Akut akciğer blastomikozu

B40.1 Kronik akciğer blastomikozu

B40.2 Tanımlanmamış akciğer blastomikozu

B40.3 Deri blastomikozu

B40.7 Yaygın blastomikoz

B40.8 Diğer blastomikoz formları

B40.9 Tanımlanmamış blastomikoz

Kaynak - B40: Blastomycosis. ICD-10, v.2007. WHO.

B41 Parakoksidiyoidomikoz

İçerir:
- Brezilya blastomikozu
- Lutz hastalığı
B41.0 Akciğer parakoksidiyoidomikozu

B41.7 Yaygın parakoksidiyoidomikoz

B41.8 Diğer parakoksidiyoidomikoz formları

B41.9 Tanımlanmamış parakoksidiyoidomikoz

Kaynak - B41: Paracoccidioidomycosis. ICD-10, v.2007. WHO.

B42 Sporotrikoz

B42.0 Akciğer sporotrikozu (J99.8)

B42.1 Lenfokutanöz sporotrikoz

B42.7 Yaygın sporotrikoz

B42.8 Diğer sporotrikoz formları

B42.9 Tanımlanmamış sporotrikoz

Kaynak - B42: Sporotrichosis. ICD-10, v.2007. WHO.

B43 Kromomikoz ve feomikotik abse

B43.0 Deri kromomikozu
- Verrüköz dermatit
B43.1 Feomikotik beyin absesi
- Serebral kromomikoz
B43.2 Cilt altı feomikotik abse ve kisti

B43.8 Diğer kromomikoz formları

B43.9 Tanımlanmamış kromomikoz

Kaynak - B43: Chromomycosis and phaeomycotic abscess. ICD-10, v.2007. WHO.

B44 Aspergilloz

İçerir: aspergillom
B44.0 İnvazif akciğer aspergillozu

B44.1 Diğer akciğer aspergillozları

B44.2 Tonsiller aspergilloz

B44.7 Yaygın aspergilloz

B44.8 Diğer aspergilloz formları

B44.9 Tanımlanmamış aspergilloz

Kaynak - B44: Aspergillosis. ICD-10, v.2007. WHO.

B45 Kriptokokkoz

B45.0 Akciğer kriptokokkozu

B45.1 Serebral kriptokokkoz
- Kriptokoksal meninjit (G02.1)
- Meningoserebral kriptokokkoz
B45.2 Deri kriptokokkozu

B45.3 Kemik kriptokokkozu

B45.7 Yaygın kriptokokkoz

B45.8 Diğer kriptokokkoz formları

B45.9 Tanımlanmamış kriptokokkoz

Kaynak - B45: Cryptococcosis. ICD-10, v.2007. WHO.

B46 Zigomikoz

B46.0 Akciğer mukormikozu

B46.1 Rinoserebral mokurmikoz

B46.2 Gastrointestinal mukormikoz

B46.3 Deri mukormikozu
- Subkutanöz mukormikoz
B46.4 Yaygın mukormikoz

B46.5 Tanımlanmamış mukormikoz

B46.8 Diğer zigomikozlar
- Entomoftoromikoz
B46.9 Tanımlanmamış zigomikoz
- Fikomikoz, BTT
Kaynak - B46: Zygomycosis. ICD-10, v.2007. WHO.

B47 Miçetom

B47.0 Ömiçetom
- Mikotik madura ayağı
- Maduromikoz
B47.1 Aktinomiçetom

B47.9 Tanımlanmamış miçetom
- Madura ayağı, BTT
Kaynak - B47: Mycetoma. ICD-10, v.2007. WHO.

B48 Başka yerde sınıflanmamış diğer mikozlar

B48.0 Lobomikoz
- Keloidal blastomikoz
- Lobo hastalığı
B48.1 Rinosporidiyoz

B48.2 Alleskeriyaz
- Pseudallescheria boydii'ye bağlı enfeksiyon
İçermez: ömiçetom (B47.0)
B48.3 Jeotrikoz
- Jeotrikum stomatiti
B48.4 Penisilloz

B48.7 Fırsatçı mikozlar
Ancak güçten düşüren hastalık, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç tedavisi ya da radyasyon tedavisi gibi etkenlerin varlığında enfeksiyona neden olabilen, düşük virülanslı mantarların neden olduğu mikozlardır. Etken mantarların çoğu, toprak ve çürüyen bitkilerde saprofit olarak bulunur.
B48.8 Diğer tanımlanmış mikozlar
- Adiyaspiromikoz

Kaynak - B48: Other mycoses, not elsewhere classified. ICD-10, v.2007. WHO.

B49 Tanımlanmamış mikoz

- Fungemi, BTT

Kaynak - B49: Unspecified mycosis. ICD-10, v.2007. WHO.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ a b Mycoses (B35-B49). ICD-10, v. 2007. WHO.
  2. ^ Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99). ICD-10, v. 2007. WHO.