I. Fetih Giray , 1557-1596 Kırım Hanı. 1596 yılında kısa süreli han olmuştur.

I. Devlet Giray’ın oğlu, II. Gazi Giray’ın kardeşidir. 1596 yılında II. Gazi Giray’ın yerine ‘han’ olarak ilan edilmiştir. Padişah Sultan III. Murat döneminde kalgay olarak Eğri seferine katılmıştır. Eğri Kalesinin feth edilmesinde büyük bir rol oynayan Fetih Giray Sadrazam Sinan Paşa tarafından hanlıkla mükafatlandırılmıştır. Ancak, Fetih Giray hanlıkta istekli olmamış ve kendisinin han ilan edilmesini Bu şerefli hizmet büyük biraderim Gazi Giray han’ın hakkıdır. Ben onun bir hizmetkarıyım sözleri ile karşılamıştır. İstanbul'dan gelen bu kararı II. Gazi Giray kabul etmeyerek İstanbul’da kendisini destekleyen devlet adamlarından yardım talep etmiştir. Sinan Paşanın iktidardan düşürülerek, İbrahim Paşanın sadrazam olması üzerine II. Gazi Giray da beklediği destek alarak Kırım’a dönmüştür. Bu gelişmeler neticesinde, Kırım Hanlığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında yaşanan iktidar mücadeleleri sonucu Fetih Giray Bahçesaray’da elim bir şekilde katledilerek yaşamını yitirmiştir. Eğri seferinden muzaffer bir han olarak dönen Fetih Giray’ın ailesi ve çocuklarına varana kadar vahşice katledilmesinden II. Gazi Giray Han sorumlu tutulmuştur. Ancak, mühim bir şair ve bestekâr olan Gazi Giray Han kardeşinin katledilmesini, Katı zulüm etti bugün Fethi Giray Han’ felek, Yeridir ağlarsa, yerde beşer gökte melek... beyiti ile ifade etmiştir.

Resmî unvanlar
Önce gelen:
II. Gazi Giray

Kırım Hanı

1596
Sonra gelen:
II. Gazi Giray