I. Demetrios Poliorketes

Demetrios Poliorketes (Yunanca:Δημήτριος Πολιορκητής, latince Demetrius Poliorcetes; d. yaklaşık MÖ 336; ö. MÖ 283, Apamea) Büyük İskender'in ölümünün ardından girilen taht mücadelelerinde yer alan Antigonos Hanedanı'na mensup komutanlardan biridir. MÖ 309-308 yıllarında güçlenen Ptolemaios; Myndos, Iasos ve Kaunos'u ele geçirdi ancak Halicarnassos'ta Antigonos'un oğlu Demetrios, Halicarnassos'ta Ptolemaios'u durdurdu. Bunun üzerine Ptolemaios Kos Adası'nda güçlenebilmek amacıyla kış kampları kurdu.

Demetrios Poliorketes'e ait olduğu düşünülen tek heykel. Roma kopyası.
Makedonya Krallığı. Amfipolis antik kentinde darb edilmiş Kral Demetrios I Poliorketes'e ait Tetradrahmi kategorisinde olan antik sikke. Ön yüzde Demetrios'un diademli portresi,arka tip sağ ayağı kayada çıplak Poseidon sol elinde trident tutuyor. Çevresinde sağda ΒΑΣΙΛΕΩΣ-BASILEOS solda ΔΗΜΗΤΡΙΟY-DEMETRIOU lejantı.
Makedonya Krallığı. Pella antik kentinde darb edilmiş Kral Demetrios I Poliorketes'e ait Tetradrahmi kategorisinde olan antik sikke. Ön yüzde kadırga pruvasının üzerinde Nike trompet üflüyor, arka tip çıplak Poseidon trident fırlatıyor.Sağda ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-DEMETRIOU lejantı, Poseidon'un ayakları altında ΒΑΣΙΛΕΩΣ lejantı.

MÖ 305’te Demetrios, Ptolemaios’un müttefiki olan Rodos Adası’na sefer düzenledi. O zamana değin bilinen en gelişmiş makinelerin kullanıldığı kuşatma bir yıl sürdü fakat Rodos alınamadı Demetrios bu uzun kuşatma harekâtından dolayı “Poliorketes” (kuşatıcı) lakabıyla anılmaya başladı.