Işık Lisesi

İstanbul'da bulunan bir eğitim kurumu

Işık Okulları, Feyziye Mektepleri Vakfı çatısı altında hizmet veren İstanbul'daki eğitim kurumları.

Feyziye Mektepleri Vakfı, 14 Aralık 1885 yılında Selanik’te yaşayan Türk ailelerinin, çocuklarını eğitecek, onlara gelişme ve yetişme olanağı sağlayacak bir okul arayışıyla 50 öğrenci ile kurulmuş ve 17 Aralık 1934 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün onayıyla 49. yıldönümünde “Işık” adını almıştır.

Tarihçe

değiştir

Işık Okulları'nın kuruluşu, Osmanlı Devleti’nin ilk sivil toplum hareketlerinden kabul edilir. İlk Işık Okulu, Mısırlızadelerden Mümeyyiz Tevfik Efendi önderliğinde bir heyetin girişimiyle, 13 Aralık 1885’te Selanik’in Kâtip Muslihiddin mahallesinde Feyz-i Sıbyan adıyla eğitime başlamıştır.

Selanik'te Şemsi Efendi tarafından 1872 yılında kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün. de ilköğrenim gördüğü Şemsi Efendi Mektebi'nde 'Usul-u Cedid' (Yeni Usul) de denilen yeni bir eğitim metodu uygulanmaya başlanmıştı. Balkanlarda yaşayan varlıklı Türk ailelerinin ilgisini çeken bu sistem, kurumsallaşmış ve böylece Mümeyyiz Tevfik Efendi önderliğinde bir heyet Feyz-i Sıbyan Mektebi'ni kurmuştur.

1900 yılında iyice genişleyen eğitim kapasitesiyle okul Feyziye adını aldı ve bu yıllarda okulun mezunları önemli mevkilere geldi. Selanik kökenli birçok İttihat ve Terakki mensubu bu okulda eğitim hayatına başladığı ya da öğretmenlik yaptı.[1] Fevziye Mektebi'nin altıncı müdürü olarak 1902-1908 arasında okulu yöneten Cavid Bey, Osmanlı Devleti'nde meşrutiyetin ilanından sonra bu görevinden ayrıldı ve Selanik milletvekili olarak siyasete atıldı.

Balkan Savaşı'nın patlak vermesiyle okul bir süre İstanbul'dan idare edildi. I. Dünya Savaşı başladıktan sonra Selanik’ten İstanbul’a göç eden ailelerin sayısı artması ve Rumeli göçmenlerinin çocukların gittikleri okullarda uyum sorunları yaşaması üzerine ailelerin yoğun talebi sonucu yeni bir Feyziye Mektebi açılması gündeme geldi.[2] İstanbul'da 1915'te açılmış ılan ve eğitimci Satı Bey’in müdürlüğünü yaptığı Yeni Mektep adlı okul, yürüttüğü modern eğitim programları nedeniyle göçmen aileler arasında ilgi görmekteydi. İstanbul Beyazıt'taki okul, 1917'de Feyziye Mektebi adını aldı. I. Dünya Savaşı’nın ve Mütareke döneminin olumsuz koşullarına rağmen uyguladığı disiplinli eğitim anlayışı sayesinde tüm ülkede tanındı.[2]

1923 yılında Selanik'teki okulun öğrencileri de Türkiye'ye geldi. Bu nedenle Beyazıt binası yetersiz kaldı ve okul Teşvikiye'de Naciye Sultan Yalısı'na taşındı. Okul üstünde bulunduğu araziyi bir süre sonra satın aldı ve 1934'te okulun ellinci yıl kutlamasında adı Işık Lisesi olarak değiştirildi. 1956 yılında vakıflaşma tamamlandı ve Nişantaşı'ndaki araziye ek binalar yapıldı. 1986'da Ayazağa Kampüsü'nün, 1996'da Işık Üniversitesinin ve son olarak 2000'de Erenköy’de ilköğretim kampüsünün açılmasıyla Işık Okulları, bugün 130 yıllık geçmişini arkasına alarak anaokulundan üniversiteye eğitim veren okullarında yedi bine yakın öğrenci ile Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü eğitim ve öğretim kurumlarından biri haline gelmiştir.

Dış bağlantılar

değiştir

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Mehmetefendioğlu, Ahmet (1 Haziran 2010). "Fevziye Mektebi'nin 25.Yıl Kutlamalarında Okunan Bir Şiir Üzerine". Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi. 9 (20): 143-156. ISSN 1300-0756. 4 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2023. 
  2. ^ a b Kılıç, Fahri (2017). "I.DÜNYA SAVAŞI'NDA SELANİK'TEN İSTANBUL'A TAŞINAN BİR EĞİTİM KURUMU: FEYZİYE MEK". Cappadocia Journal of History and Social Sciences. 1 (Volume 9): 142. ISSN 2199-353X. 4 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2023.