Işık Lisesi

İstanbul'da bulunan bir eğitim kurumu

Işık Okulları, Feyziye Mektepleri Vakfı çatısı altında hizmet veren İstanbul'daki eğitim kurumları. Feyziye Mektepleri Vakfı, 14 Aralık 1885 yılında Selanik’te yaşayan Türk ailelerinin, çocuklarını eğitecek, onlara gelişme ve yetişme olanağı sağlayacak bir okul arayışıyla 50 öğrenci ile kurulmuş ve 17 Aralık 1934 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün onayıyla 49. yıldönümünde “Işık” adını almıştır.

TarihçeDüzenle

Kökeni 1885'e dayanan Işık Okulları'nın kuruluşu, Osmanlı Devleti’nin ilk sivil toplum hareketlerinden kabul edilir.

1872 yılında Atatürk'ün de öğretmenliğini yapmış olan Şemsi Efendi (ö. 1917) tarafından Şemsi Efendi Mektebi'nde 'Usul-u Cedid' (Yeni Usul) de denilen yeni bir eğitim metodu uygulanmaya başlandı. Balkanlarda yaşayan varlıklı Türk ailelerinin ilgisini çeken bu sistem, kurumsallaşarak 13 Aralık 1885'te Mısırlızadelerden Mümeyyiz Tevfik Efendi önderliğinde bir heyetin Selânik'te Feyz-i Sıbyan Mektebini açmasını sağladı. 1900 yılında ise iyice genişleyen eğitim kapasitesiyle okul Feyziye adını aldı ve bu yıllarda okulun mezunları önemli mevkilere geldi. Balkan Savaşı'nın patlak vermesiyle okul bir süre İstanbul'dan idare edildi ancak I. Dünya Savaşı başlayınca Selânik şehrinin ümitsiz durumu yüzünden bir de İstanbul Beyazıt'ta Feyziye Mektebi açıldı. 1923 yılında Selânik'teki okulun öğrencileri de Türkiye'ye geldiği için Beyazıt binası yetersiz kaldı ve okul Teşvikiye'de Naciye Sultan Yalısı'na taşındı. Okul üstünde bulunduğu araziyi bir süre sonra satın aldı ve 1934'te okulun ellinci yıl kutlamasında adı Işık Lisesi olarak değiştirildi. 1956 yılında vakıflaşma tamamlandı ve Nişantaşı'ndaki araziye ek binalar yapıldı. 1986'da Ayazağa Kampüsü'nün, 1996'da Işık Üniversitesinin ve son olarak 2000'de Erenköy’de ilköğretim kampüsünün açılmasıyla Işık Okulları, bugün 130 yıllık geçmişini arkasına alarak anaokulundan üniversiteye eğitim veren okullarında yedi bine yakın öğrenci ile Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü eğitim ve öğretim kurumlarından biri haline gelmiştir.

Dış bağlantılarDüzenle