Hukuki pozitivizm

Hukuki pozitivizm, hukuk felsefesi ve hukuk biliminde bir düşünce okulu. Hukuki pozitivizmin başlıca iddiaları şunlardır:

  • Kanunlar insanlar tarafından yaratılan kurallardır.
  • Hukuk ve etik (ahlaklılık) arasında doğal ve kaçınılmaz bir bağlantı yoktur.

Hukuki pozitivizm ve doğal hukukDüzenle

Hukuki pozitivizm, doğal hukuk geleneğinden gelen çeşitli fikirlere karşı taraf tutar. Doğal hukuk, hukuk ve adalet arasında esaslı bir bağ olduğunu savunur. Hukuki pozitivizm ayrılabilirlik tezini içerir ve bu düşünceye göre hukuki geçerlilik ve adalet arasında esaslı bir ilişki yoktur.

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

  1. ^ http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuhfm/article/download/1023004093/1023003686