Hukuk toplum bilimi

(Hukuk Sosyolojisi sayfasından yönlendirildi)

Hukuk toplum bilimi (İngilizce: Sociology of law, Almanca: Soziologie des Rechts), toplumbilimsel boyutuyla hukuk eksenli araştırmalar yapan bir bilim dalıdır.

Hukuk çok boyutlu bir olgu, bir kurumdur. Hukukun bir norm düzeni olarak olumlu hukuk niteliğinde uygulama boyutu, sağtöresel değer içermesi bakımından felsefi boyutu, toplumsal bir olgu olması bakımından da toplumbilimsel boyutu vardır. Birincisi hukuk bilimini, ikincisi hukuk felsefesini, üçüncüsü hukuk toplumbilimini ilgilendirmektedir.