Hubbi Hatun

Hubbi Hatun (ö. 1590), Türk şairdir.

Hubbi Hatun
Doğum Amasya, Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm 1590
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
Meslek Şair
Milliyet Türk
Dönem 16. yüzyıl
Tür Şiir

16.yüzyıl kadın divan şairlerinden olan Hubbi Hatun aslen Amasyalıdır. Beşiktaşlı Şeyh Yahyâ Efendi’nin torunu, Akşemseddinzâde Şemseddin Çelebi'nin eşidir. Asıl adı Ayşe'dir. Şiirlerinde “çok sevilen, çok beğenilen, güzel” anlamındaki Arapça hubbâ kelimesinden gelen Hubbî mahlasını kullandığı için genellikle Hubbî Hatun diye anılır.[1] Gazel, kaside ve mesnevileri olup üç bin beyitlik Hurşid ü Cemşid adlı yazma eseri vardır.[2] 1589-90 yıllarında vefat eden Hubbî Hatun'un türbesi, Eyüp Sultan semtinde, Feshane Caddesi ile Kızıldeğirmen Sokağı’nın birleştiği yerde ve cadde üzerindedir. Sol tarafında, Mehmet Vusûli Efendi (Molla Çelebi) Türbesi bulunur.[3] Yapı kesme taştan ve sekizgen planlı olup kurşun kaplı bir kubbe ile örtülüdür. Kitabesi yoktur. Türbe yakın zamanda restorasyon görmüştür.[ne zaman?]

GaleriDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Mustafa İsmet Uzun, “Hubi Hatun”, TDVİA, c.18, s.265-266, İstanbul, 1998.
  2. ^ Nüfuz sahibi bir hanım şair: Hubbi Hatun 9 Aralık 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., www.dunyabizim.com. Erişim Tarihi: 11.03.2020.
  3. ^ Mehmet Nermi Haskan, “Hubbi Ayşe Hatun”, www.eyupsultan.bel.tr. Erişim Tarihi: 11.03.2020