Hristiyanlık ve antisemitizm

Hristiyanlık başta olmak üzere, kiliseler, Hristiyan gruplar veya genel olarak Hristiyanlar Yahudi düşmanlığı konusuyla ilgilidir. Yahudilere karşı Hristiyan söylem ve düşmanlık, Hristiyanlığın ilk yıllarında gelişen ve günümüze kadar gelen Yahudi karşıtlığı dönem dönem de olsa, artarak geldi. Holokost'ta Yahudilere karşı Hristiyanlarca yapılan katliam ve cinayetler de dahildir. Hristiyan antisemitizmi, kilise ve sinagog arasındaki teolojik farklılıklar, sonradan din değiştirerek Hristiyan olanlar arasındaki rekabet de dahil olmak üzere birçok faktöre atfedilmiştir.

Bununla beraber Orta Çağ'da kilise ve halk tarafından, Yahudi inanç ve uygulamalarının yanlış olduğu ve Hristiyanlığa karşı olduğu gerekçesi başta olmak üzere, halk tarafından Avrupa'yı sarsan, verem hastalığından en az Yahudilerin etkilendiği keşfedilmesiyle birlikte, veremin Yahudiler tarafından bilerek yayıldığı kanaati üzerinde durulmuş ve Yahudilere karşı düşmanlık, ayrımcılık ve hatta şiddet uygulanmıştır.

Bu konuda 12. yüzyılda Batı'da yaşayan Hristiyanların, Yahudi düşmanlığında birleştiği örneği verilirken, Yahudi düşmanlığı, Yahudi dinine olan düşmanlık olarak tarif edilmiş ancak günümüz antisemitizmi ise, 18. yüzyılın ırkçı teorileriyle, inanç olarak değil de yalnızca bir ırk olarak Yahudilere karşı nefret etme olarak tarif edilmiştir.[1]

Pek çok akademisyen, Hitler'in 2. Dünya Savaşında Yahudilere karşı yaptığı Holokost soykırımı konusu tartışılırken, Hristiyan ilahiyatının ve uygulamalarının Yahudi düşmanlığıyla ilgili doğrudan bağlantısı olduğu, hatta Hristiyan teolojisinin bu düşmanlığı desteklediğini belirtmiştir.[2]

İkinci Dünya Savaşından sonra ise, Katolik Kilisesinin düzenlediği İkinci Vatikan Konsülü ve Amerika'daki Evanjelistlerin de etkisi başta olmak üzere, savaşın bitiminden hemen sonra İsrail Devletinin de kurulmasıyla beraber; hem siyasal ve hem de dini olarak, Hristiyan antisemitizmi büyük ölçü de gerilemiş ve bu durum Hristiyan Siyonizm'i kavramını da beraber getirmiştir.[3][4]

Ancak günümüzde ise, Dünya Siyonist Örgütü verilerine [5] ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yıllık Uluslararası Din Özgürlüğü raporuna göre [6][7] Yahudi düşmanlığının, Hristiyan inancına mensup insanlarda gözle görülür bir biçimde arttığı kaydedilmektedir.

Ayrıca son yıllarda bazı Hristiyan grupların, Yahudilerin en başta ekonomik güç olmak üzere, siyasal, kültürel ve bilimsel alanları kullanarak dünyayı yönettiğini iddia ederek, Yahudi karşıtlığı konusunda çalışmaları da mevcuttur.