Hristiyan felsefesi

Hristiyan felsefesi, MS 2. yüzyıldan günümüze kadar Hristiyanlar tarafından ortaya konulan ve tartışılan felsefî fikirlerdir.

Katolik Kilisesi'ne mensup bir Hristiyan filozof olan Thomas Aquinas.

Hristiyan felsefesi, Hristiyanlık vahiylerinin yardımıyla tabii akılcı açıklamalardan yola çıkarak bilim ve inancı uzlaştırmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Augustinus gibi bazı düşünürler bilim ve inanç arasında uyumlu bir ilişki olduğuna inanırken, Tertullianus gibi düşünürler çelişki olduğunu öne sürdü. Bir kısım düşünür de bilim ve inancı birbirinden ayırmaya çalıştı.[1]

Direkt olarak hristiyan felsefesinin var olup olmadığını sorgulayan bilim insanları mevcuttur. Bu bilim insanları, Hristiyan felsefesinde özgünlük olmadığını, kavram ve fikirlerin Yunan felsefesinden miras alındığını iddia etmektedirler. Bu sayede Hristiyan felsefesi, kati biçimde Yunan felsefesi tarafından detaylandırılmış olan felsefî düşünceyi korumuş olacaktı.[2]

Bununla birlikte, Boehner ve Gilson, Platon, Aristoteles ve Yeni-Platoncular tarafından geliştirilen bilgiye ve Yunan bilimine borçlu olmalarına rağmen, Hristiyan felsefesinin antik felsefenin basit bir tekrarı olmadığını öne sürer. Hatta Boehner ve Gilson Hristiyan felsefesinde Yunan kültürünün organik bir şekilde korunduğunu iddia etmektedir.[3]

Özellikleri değiştir

Doğal ispat değiştir

Hristiyan felsefesinin felsefi çıkış noktası Hristiyan ilahiyatıyla birlikte mantıktır.[4] Hristiyan felsefesinde ilahi doktrinlerle felsefî düşünceler arasında bir ilişki olmasına rağmen, felsefî düşünceler kesin biçimde rasyoneldir. Hristiyan ilahiyatı ve felsefesine bu bakış açısında, eğer bir argümanın öncüllerinden en az biri vahiyden türetilmişse, o argüman ilahiyatın alanına girmektedir; aksi halde felsefenin alanına girer.[5]

Ayrıca bakınız değiştir

Kaynakça değiştir

Özel

 1. ^ Zalta, Edward N., (Ed.) (2016). Philosophy and Christian Theology. Metaphysics Research Lab, Stanford University. 16 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2021. 
 2. ^ Existe uma filosofia cristã. 1978. 
 3. ^ Boehner, Philoteus. Gilson, Etienne. História da filosofia cristã: desde às origens até Nicolau de Cusa, 8a edição, Petrópolis, Vozes, 2003, pág. 571
 4. ^ Boehner, s. 10.
 5. ^ "Murray, Michael J. and Michael Rea, "Philosophy and Christian Theology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.)". 1 Nisan 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. On this way of seeing the two disciplines, if at least one of the premises of an argument is derived from revelation, the argument falls in the domain of theology; otherwise it falls into philosophy's domain. 

Genel

 • Boehner, Philoteus. Gilson, Etienne. História da filosofia cristã: desde às origens até Nicolau de Cusa, 8a edição, Petrópolis, Vozes, 2003.
 • Lara, Tiago Adão. Curso de história da filosofia: A filosofia nos tempos e contratempos da cristandade ocidental, Petrópolis, Vozes, 1999.
 • Störig, Hans Joachim. História Geral da Filosofia, Petrópolis, Vozes, 2008.

Konuyla ilgili yayınlar değiştir

 • From Plato to Derrida. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 2008. ISBN 0-13-158591-6. 
 • From Logos to Trinity. The Evolution of Religious Beliefs from Pythagoras to Tertullian. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press. 2012. ISBN 978-1-107-01330-8. 
 • Richmond, James. Faith and Philosophy, in series, Knowing Christianity. London: Hodder and Stoughton, 1966.

Dış bağlantılar değiştir