Hor-Aha

Antik Mısır tarihçilerine göre Hor-Aha, Narmer'den sonra Erken Hanedanlık döneminin ikinci firavunudur. Kayıtlarda otuz yaşında tahta geçtiği ve altmış iki yaşına kadar hükümdarlık yaptığı belirtilen Hor-Aha'nın, bazı Antik Mısır tarihçileri tarafından efsanevi Menes ile aynı kişi olduğu iddia edilmiştir.

Mısır FiravunlarıDüzenle

Hor-AhaDüzenle

Horus Adı Aha.jpg
Hükümdarlık Süresi MÖ 3100 - ??
Önce Gelen Narmer
Sonra Gelen Menes ? Djer
Eşleri ??
Çocukları ??
Hanedanlık Mısır'ın Erken Hanedan Dönemi
Mezarı Mezar B19,
Umm el-Qa'ab, Abidos, Mısır

Asıl adı Ity olan fakat tahta çıktıktan sonra Hor-Aha (Sazlıklar Üzerinde Ra) ismini alan firavun'un, bazı kaynaklarda bahsedilen Mısır'ın birleştiricisi efsanevi Menes olup olmadığı konusunda en kesin arkeolojik kanıt olan Narmer Tabletleri'nde yazılıdır. Tabletlere göre Mısır'ın asıl birleştiricisi Hor-Aha'nın babası Narmer olarak anlatılmakta ve Hor-Aha'nında onun oğlu ve ondan sonra tahta geçen veliahtı olduğundan bahsedilmektedir.

BibliyografiDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle