Hoca İshak Efendi

Hoca İshak Efendi, Mühendishane-i Berr-i Hümayun hocalarındandır. 1815 yılında hoca olmuştur. Döneminde mühendishanede pek çok yenilik gerçekleştirildi. Matematik dalında bilgiliydi. 1834 yılında Süveyş'te öldü. Mühendishane-i Berr-i Hümayun öğrencileri ve hocaları okulun üst kısmındaki kabristana onun ansına bir taş dikmişler ve hocalarını anmışlardır.[1]

Mühendishane-i Berr-i Hümayun'da öğrenim gören Hoca İshak Efendi çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş ce 1830 yılı sonlarında bu kuruma başhoca olarak atanmıştır. En önemli eseri Mecmua-i Ulum-Riyaziyye (Matematiksel Bilimler Seçkisi) adını taşır. Mühendishane'de okutulan derslerin hemen hemen tümünü kapsayan ansiklopedik nitelikteki bu eserin, yaklaşık 45-50 yıl önce yayınlanmış olan Fransızca kaynaklardan derlendiği anlaşılmaktadır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Yüksek Mühendis Okulu, Kartekin ve Uluçay, İTÜ Makina Fakültesi