Historia Regum Britanniae

Geoffrey tarafından yazılmış İngiliz tarihi kitabı

Historia Regum Britanniae' (Britanya Krallarının Tarihi), Monmouth Geoffrey tarafından yazılmış İngiliz tarihi kitabıdır. 7. yüzyılda başlayan ve iki bin yıl boyunca yaşamış olan kralların hayatını anlatıyor. Bu kitap İngiltere'nin en önemli parçalarından biridir. Kral Arthur efsanesinin tanınmasında büyük yardımı olmuştur.

Vortigern-Dragons