Hindistan Yarımadası'ndaki Müslüman fetihleri

İslam, Arabistan yarımadasında İslam inancına göre Allah tarafından Muhammed bildirildi. Muhammed vefatının ardından Dünya’nın dört bir yanına yayıldı bunların arasında Hindistan’da vardı. Daha sonrasında ise İslam, Hindistan’da kabul görmüştür. Hindistan’da İslami hanedanlıklar kuruldu. Sömürge ve modern Hindistan ve Pakistan’da inanılmaya devam etti.

Erken İslam FetihleriDüzenle

İslam DevletiDüzenle

İlk İslam fetihleri Ömer döneminde Sasaniler’in elindeki Hindistan toprakları alındı. İslâmiyet Hindistan alt kıtasına 710-711 yıllarında Muhammed b. Kāsım es-Sekafî kumandasındaki Arap kuvvetleri tarafından Sind bölgesinin fethiyle girmiştir .Daha sonraları genişlemeler devam etti. Ali döneminde İslam Dünyası Sünni ve Şii diye bölündü. Ali’nin öldürülmesinin ardından Emmevi hanedanlığı kuruldu. Emeviler döneminde seferler yoğun bir şekilde devam etti. Abbasi devleti, Emevi hanedanlığını devirerek İslam Halife’si oldu. Abbasiler döneminde İslam Dünyası parçalandı.

Gazne DevletiDüzenle

Gazne devleti döneminde Gazneli Mahmut, Hindistan üzerine 17 sefer düzenlemiş ve İslam’ın yayılmasını sağlamıştır. Gazneli Mahmut döneminde İslam devletinin tersine yerel inançlara pekte saygı olmamıştır. Gazneli Mahmut o dönemde Hindistan’ı kültürel ve ilimsel bir merkez haline getirip Birunî gib birçok Türk, Fars, Afgan ve Hintli bilginlerini çevrisine toplamıştır. Gazneliler Pencap’ta İslâm dinine güçlü bir dayanak noktası sağlamış ve böylece daha sonraki fetihleri kolaylaştırmışlardır. Muizzüddin Muhammed 1186’da Lahor’u zaptederek Hindistan’daki Gazneli hâkimiyetine son verdi

GurlarDüzenle

Gurlar, Gazne devletinden sonra İslam’ı yaymaya devam etti.

Delhi SultanlığıDüzenle

1206 yılında Hindistan’da kurulmuş devletidir. Türk ve Peştun hanedanlıklar tarafından yönetilmiş ve belli bir dönem iç savaşa sürüklenmiştir. Kutbiddin Aybak tarafından devlet kurulmuş ve Delhi Sultanlığı, İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasını sağlamışlardır. Kültürel ve ilimsel anlamda önemli kişilere destek vermiştir. Moğol işgaline de belli bir dönem uğramıştır. Son sultanı İbrahim Lodi’dir.

Timurlular ve BabürlerDüzenle

TimurlularDüzenle

Emir Timur tarafından kurulan bir Türkleşmiş , Moğol hanedanlığıdır. Timur, İran, Azerbaycan , Anadolu , Orta Asya gibi pek çok coğrafyanın yanında Hindistan’a da sefer düzenledi. Timur esasında Hindistan’a değil de Çin’e yürümeyi planlıyordu ama birdenbire yönünü Hindistan’a çevirdi. Büyük ihtimalle kaynak elde etmek için böyle bir sefere giriştiği düşünülüyor. Timur’un yaptığı sefer başarılı oldu ve ardından zaferini kutlamak için şölen düzenledi.

BabürlerDüzenle

Babür Şah’ın seferleriDüzenle

Babür şah soyu hem Timur’a hem de Cengiz Han’a dayanıyordu. Hüküm sürdüğü dönemde Timurlular devleti bölünmüştü. Timurlular devletini her ne kadar birleştirmeye çabalasa da başarısız oldu. Daha sonraları Afganistan’ı ele geçirerek Hindistan’daki Delhi Sultanlığı ve bunun yanında Bengal Sultanlığı gibi Hint devletlerine de saldırdı. Babür şah , Babür devletinin kurucusuydu. Hindistan’da İslamiyeti yaymaya çalıştı.

Babür şahtan sonraDüzenle

Babür devleti her ne kadar İslamı yaymaya çalışsa da diğer dinlere oldukça saygılıydı. Babürler döneminde Hindistan entelektüel anlamda zirveyi görmüştü. Hindistan’ın büyük bir bölümünü kontrol altına almıştı ama Avrupa kolonileştirmesine karşı önlem almamışlardı. Magahda krallığı tarafından güçlü zayıflatılmış ve 19. yüzyılda yıkılmıştır.

Kolonileştirme ve Sonrası Hindistan’da İslamDüzenle

Avrupalı devletler Hindistan’da ticaret kolonileri kurmaya başladılar. 7 yıl savaşlarından sonra Hindistan’ın büyük bir bölümü Britanya’nın eline geçti. İslam bu dönemde Hindistan’da varlık gösteriyordu ve Britanya hükümeti Hindistan’daki inançları korumak için çok sıkı önlemler alıyordu. Hindistan topraklarında koloni döneminde Müslümanlar ile Hindular arasında çok sık tartışmalar çıkıyordu bu yüzden dolayı Hindistan bağımsızlığını kazandıktan sonra ülke Pakistan ve Hindistan diye ikiye bölündü. Pakistan bir iç savaş sonucunda Bangladeş be Pakistan diye bölündü ve bu iki ülkede Müslüman bir ülkedir. Hindistan ise Müslüman nüfusunun en fazla olduğu 3. ülkedir.[1][2][3][4]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "HİNDİSTAN - TDV İslâm Ansiklopedisi". TDV İslam Ansiklopedisi. 3 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2021. 
  2. ^ "DELHİ SULTANLIĞI - TDV İslâm Ansiklopedisi". TDV İslam Ansiklopedisi. 3 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2021. 
  3. ^ "BÂBÜRLÜLER - TDV İslâm Ansiklopedisi". TDV İslam Ansiklopedisi. 27 Eylül 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2021. 
  4. ^ "En çok müslüman hangi ülkede?". Sabah. 2 Kasım 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Mart 2021.