Hilakku

Hilakku, Demir Çağı'nda, MÖ 1. binyılda, güney Anadolu'da var olmuş bir Yeni Hitit Devleti'dir.[1].

Hilakku'nun doğusunda yine bir Yeni Hitit Devleti olan Que, kuzeyinde Tabal bulunuyordu. Güneyinde Akdeniz vardı. Klasik Çağ'da Kilikia Tracheia, Kilikia Aspera ( adı verilen bölgeyi , modern İçel ile Antalya illeri arasındaki dağlık toprakları kaplıyordu [2].

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Trevor Bryce, The Peoples and Places of Ancient Western Asia,Routledge, Oxon, 2011, sayfa.309,
  2. ^ Trevor Bryce, The Peoples and Places of Ancient Western Asia,Routledge, Oxon, 2011, sayfa.584,

BakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

Trevor Bryce, The Peoples and Places of Ancient Western Asia,Routledge, Oxon, 2011, ISBN 978-0-415-69261-8

Trevor Bryce, The Kingdom of Hittetes,Oxford Univercity Press, New York,2005, ISBN 978-0-19-928132-9