Heptan

alkanlar sınıfından olan doymuş bir hidrokarbon

Heptan (C7H16), alkanlar sınıfından olan doymuş bir hidrokarbondur. Erime noktası −90,61 °C, kaynama noktası ise 98,42 °C'dir.

Heptanın molekül şekli

İzomerleriDüzenle

Heptanın dokuz tane izomeri vardır.