Henry Jackson Cemiyeti

Henry Jackson Cemiyeti (Henry Jackson Society) İngiltere'de Cambridge Üniversitesi Peterhouse Koleji'nde, herhangi bir parti ile bağı olmayacak şekilde Mart 2005'te kurulmuş bir siyasi cemiyettir. Başta ABD ve İngiltere olmak üzere, pek çok ülkenin siyaset, bürokrasi ve akademi dünyalarından tanınmış isimleri bir araya getirmektedir.

Cemiyet ismini eski ABD Demokrat Parti senatörü Henry M. Jackson'dan (1912-1983) almaktadır. Senatörün sağlığında savunduğu görüşler paralelinde, cemiyet, liberal demokrasinin bütün dünyada (gerekirse askeri müdahalelere başvurularak; cemiyet içinde kullanılan terim proaktif yaklaşımdır) yaygınlaştırılması gerektiğini savunan, ve bu arada da İngiliz liderliği altında Avrupa askeri modernizasyonunun ve bütünleşmesinin sağlanması yolunda çaba gösteren bir çizgiye sahiptir. Bu amaçlara dönük araştırmalar yürütmektedir. Bir araya getirdiği bazı kimselerin özgeçmişlerinden ve şöhretlerinden ötürü, Cemiyet muhalif çevrelerce fare yuvası (rat's nest) olarak tanımlanmaktadır.

Cemiyetin resmî 'hami'leri (patrons)Düzenle

Aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

1993-2002 yılları arasında Lockheed-Martin şirketi Silah Üretim Bölümü'nün başkan yardımcılığını yapmıştır. Washington'da yerleşik Dış İlişkiler Konseyi (Council on Foreign Relations) ve Londra'da yerleşik Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (International Institute on Strategic Studies) gibi etkili (ve tartışmalı) lobi (think-tank) kuruluşlarının üyelerindendir. Yine etraflarında tartışmaların cereyan ettiği, Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi (Project for the New American Century), Irak'ın Hürriyete Kavuşturulması Komitesi (Committee for the Liberation of Iraq) ve Geçiş Dönemi Demokrasileri Projesi (Project for Transitional Democracies) gibi kuruluşlarda başkanlık yapmış ve yapmakta, projeler hazırlamaktadır.

En öndegelen Amerikalı neocon akademisyenlerdendir. Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi (Project for the New American Century) kurumunun kurucu üyelerindendir. Eski A.B.D. Dışişleri Bakanı George P. Schultz'un (görev dönemi 1984-1985) konuşma metinleri başyazarlığını yapmıştır. Tanınmış Carnegie Uluslararası Barışa Destek (Carnegie Endowment for International Peace) kurumunun yönetici üyelerindendir.

ABD neocon hareketinin kurucularından Irving Kristol'un oğlu olup, kendisi de neoconların en öndegelen isimlerindendir. Başkan Bill Clinton'un A.B.D. Sağlık Reformu Paketi girişimini 'öldüren' isim olarak bilinir. Uluslararası medya kralı Rupert Murdoch destekli neocon yayın organı The Weekly Standard'ın yazı işleri müdürü ve başyazarıdır. Başkan George W. Bush'un konuşma metinlerinde danışmanlığını yapmıştır ve yapmaktadır.

Eski Litvanya Cumhurbaşkanı, hâlen Avrupa Parlamentosu üyesi (AP Dış İlişkiler Komisyonu'nda yer almaktadır) ve tanınmış bir muhafazakâr akademisyendir. Aralık 2005'te, Ermeni 'soykırım' iddialarını destekleyen bir kararın (bu ülkenin Türkiye ile herhangi bir sorunu veya taraf pozisyonu olmamasına karşın) Litvanya Parlamentosu'ndan çıkmış olmasında rolü bulunduğu iddia edilmiştir.

ABD Cumhuriyetçi Parti teşkilatının öndegelen isimlerindendir. 11 Eylül saldırıları ndan sonra terörle mücadele araştırmaları yürütme amacıyla kurulan Demokrasi Müdafaa Vakfı (Foundation for the Defense of Democracies) ve ABD'nin en köklü (1950'de kurulmuş) muhafazakâr, antikomünist ve militarist kuruluşlarından olan Mevcut Tehditler Komitesi (Committee on the Present Danger) kurumlarının başkanıdır.

Amerikan muhafazakâr lobi kuruluşu (think-tank) Hoover Institution, üçüncü dünya ülkelerinde 'demokrasinin geliştirilmesi için fonlar sağlayan Ulusal Demokratik Enstitü (National Democratic Institute), Carnegie Uluslararası Barışa Destek (Carnegie Endowment for International Peace) gibi kurumların üst düzey yönetici üyelerindendir. 2003 Gürcistan Gül Devrimi, 2004 Ukrayna Turuncu Devrimi, 2005 Kırgızistan Lale Devrimi olaylarında bu ülkelerin muhalif gruplarına milyonlarca Dolar aktardığı suçlamalarına hedef olmuş Ulusal Demokrasiye Destek (National Endowment for Democracy) kurumunun öndegelen isimlerindendir.

Gençliğinde (1968-1973) A.B.D. Genç Sosyalist Birliği'nin (Young People Socialist League) başkanlığını yapmış olmakla birlikte, sonradan 'dönerek' günümüzde neocon hareketinin öndegelen akademisyenlerinden biri hâline gelmiştir. Demokrat ağırlıklı ünlü Brookings Kurumu'nun (Brookings Institution) muhafazakâr kesimdeki karşılığı olarak görülen Amerikan Girişimcileri Kamu Politikaları Araştırma Enstitüsü (American Enterprise Institute for Public Policy Research) ve Washington Yakındoğu Politikaları Enstitüsü (Washington Institute on Near East Policy) gibi lobi (think-tank) kuruluşlarının bünyesinde çalışmaktadır.

Kamuoyunda 'Karanlıklar Prensi' ismiyle ün yapmıştır. Başkan Ronald Reagan döneminde A.B.D. Savunma Bakanı Yardımcısı olarak, 1997-2004 arasında da A.B.D. Savunma Bakanlığı'na bağlı bir resmî kuruluş olan Savunma Politikaları Kurulu Tavsiye Komitesi (Defense Policy Board Advisory Committee) bünyesinde (2001-2004 arasında Komite Başkanı sıfatıyla) görev yapmıştır. Neocon felsefenin uluslararası alanda en önemli isimlerinden biri kabul edilir. 1970'li yıllar da bizzat Senatör Henry Jackson'un yanında çalışmış ve yetişmiştir.

NATO Supreme Allied Commander Atlantic; Commander-in-Chief of U.S. Atlantic Command, sıfatıyla görev yapmış, sonrasında da Orta Asya ile ilgili konularda ABD Savunma Bakanı özel danışmanı olarak çalışmıştır. Hâlen Savunma Politikaları Kurulu üyesidir. Ayrıca, 2001'den günümüze Başkan George W. Bush dönemi ile birlikte en üst düzey ABD yöneticileri ile çıkar ilişkileri dolayısıyla gündemde yer edinen, dünyanın en büyük inşaat şirketi ve ABDnin 6. büyük özel sektör kuruluşu Bechtel Grubu'nun Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'dan sorumlu yönetim kurulu başkan yardımcısıdır.

Eski CIA Direktörüdür (1993-1995). Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi (Project for the New American Century) lobi (think-tank) kuruluşunun kurucu üyelerinden (1997'den günümüze), Demokrat ağırlıklı Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (Center for Strategic and International Studies) lobi (think-tank) vekillerindendir. Ayrıca dev güvenlik danışmanlığı şirketi Booz Allen and Hamilton'un global stratejik güvenlikten sorumlu yönetim kurulu başkan yardımcılığını yapmaktadır.

Cemiyet'in imza sahibi üyeleriDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle