Henotikon

Henotikon (Yunanca: ἑνωτικόν henōtikón "birlik eylemi") Bizans imparatoru Zeno tarafından 482 yılında çıkarılan ve Kalkedon Konsili sonrası ortaya çıkan kristolojik ayrışmalara son vermeyi amaçlayan bir belgedir.[1] Zeno'nun bu girişime yalnızca başarısız olmakla kalmamış, yeni bir kilise bölünmesine (Akakios) yol açmıştır.

KaynakçaDeğiştir

LiteratürDeğiştir