Hemogram

Kan hücrelerinin nitelik ve nicelik açısından incelenmesi

Hemogram. Kan hücrelerinin nitelik ve nicelik açısından incelenmesidir.(Tahlil)

OuchFlintGoodrichShot1941.jpg

Hemogram sırayla şunları içeririrDüzenle

  1. mm³'teki alyuvar sayısı,
  2. Akyuvar sayısı,
  3. Trombosit sayısı,
  4. Farklı akyuvarların yüzde olarak dağılımı ya da kan formülü,
  5. Kanın cam lam üzerinde yayılması ve boyanmasından sonra gözlenen çeşitli hücrelerin görünümü.