Helmholtz denklemi

Hermann von Helmholtz'un ardından adlandirilan Helmholtz denklemi veya indirgenmiş dalga denklemi

biçiminde tanımlı ikinci dereceden bir eliptik kısmi türevli diferansiyel denklemdir. Burada ( biciminde de gosterilir) Laplasyen operatörünü, ortamın dalga sayısını ve dalga davranışı gösteren bilinmeyen fonksiyonu göstermektedir.

Homojen olmayan Helmholtz denklemi değiştir

 

Bu durumda denklem fiziksel açıdan u(.) alaninin f(.) kaynak dağılımı tarafından yaratıldığı biçiminde yorumlanır.

Uygulama alanları değiştir

Helmholtz denklemi zamanla harmonik değişim gösteren elektromagnetik veya akustik dalgalarla uyarılmış ortamlardaki alan dağılımını modellemek için kullanılır.