Heinrich Böll Stiftung Derneği (Türkiye)

Sivil Toplum Kuruluşu

Heinrich Böll Stiftung Derneği (Türkiye), İstanbul'da yerleşik olan bir sivil toplum kuruluşudur.

Derneğin logosu

Merkezi Almanya'da bulunan "Heinrich Böll Stiftung"'un Türkiye'deki bir uzantısı olarak kabul edilen dernek, azınlıklar ve insan haklarının korunması, ekolojik esaslara uygun sürdürülebilir kalkınma ve kadın - erkek eşitliğinin geliştirilmesine yönelik girişim ve çalışmaları destekleme doğrultusunda etkinlik göstermektedir.

Dernek, Türkiye-Almanya diyaloğu, Türkiye'nin AB'ye entegrasyonu ve uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yaparken, sivil toplumun güçlendirilmesinin yanı sıra bilim ve siyaset çevreleri ile toplum arasındaki diyaloğun geliştirilmesini destekler ve adil bir küreselleşme sürecinin tesis edilmesi için katkıda bulunmaktadır.

Bazı etkinlikleriDüzenle

Heinrich Böll Stiftung Derneği, amacı doğrultusunda;

 • Konferanslar,
 • Sinema günleri,
 • Seminerler
 • Yayınlar
 • Panel ve toplantılar gibi etkinlikler düzenlemektedir.

YayınlarıDüzenle

 • Türkiye'de Kürtler, Barış Süreci İçin Temel Gereksinimler
 • From the Burden of the Past to Societal Peace and Democracy. Coming to Terms with the Past: Why? When? How?
 • Yeni Bir Anayasada İnsan Haklarına Yeni Bir Bakış
 • Kopenhag Kriterleri, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nin Ortak Paydası mı?, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Yayını, İstanbul, 2002
 • Ulusal, Ulusalüstü ve Uluslararası Hukukta Azınlık Hakları (Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Lozan Antlaşması), İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Yayını, İstanbul, 2002
 • On the Outside looking in: Perceptions of European Foreign And Security Policy in Neighbouring Countries
 • Türkiye, Avrupa Birliği ve Tarım Politikaları, Heinrich
 • Dikensiz Gül,Temiz Enerji DAÇE (Doğu Akdeniz Çevrecileri) Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Raporu, Dr. Umur Gürsoy, İskenderun Çevre Koruma Derneği Yayını, İskenderun, 1999
 • Türkiye’de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 2000
 • Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi İçin Memorandum, Heinrich Böll Vakfı, İstanbul, 2003
 • Nükleer Enerji Masalı: Küresel ve Yerel Riskler, Perspektifler
 • Kırsal Kalkınma El Kitabı
 • Gazeteciler İçin Cins Bakışı Sözlüğü
 • Gazeteciler İçin Pratik Kılavuz, IPS İletişim Vakfı Yayınları, Mart Matbaacılık, İstanbul, 1999
 • Ahlak, Estetik, Politika
 • Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünya’da İnsan Hakları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 1999.
 • Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2000 Bildirileri, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları, Ankara, 2003.
 • Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2001 Bildirileri, Türkiye İnsan Hakları Yayınları, Ankara, 2003
 • Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2002 Bildirileri, Türkiye İnsan Hakları Yayınları, Ankara, 2003
 • Türkiye'de Yeni Ceza Hukuku
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türk Hukukuna Etkisi, İHD İstanbul Şubesi Yayınları, İstanbul, Temmuz 2005
 • Human Rights in Turkey and the World in the Light of Fifty-year Experience, Hacettepe University, Ankara 2002. (ingilizce)
 • Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı 2004 Bildirileri, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yayınları, Ankara, Aralık 2005
 • Ermeni Sorunu Tartışılırken
 • Milletin Bölünmez Bütünlüğü Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilik(ler), Tesev Yayınları, İstanbul, Haziran 2007
 • Geçmişin Yükünden Toplumsal Barış ve Demokrasiye. Geçmişle Hesaplaşma: Neden? Ne Zaman? Nasıl?
 • Hanımlar Aleminden Roza’ya, Bibliyografya 1928-1996 Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi Vakfı ve Türkiye Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı’nın ortak yayını, İstanbul, 1998
 • Kadın Yazıları, Kadınların Edebiyat Ürünleri, Kadınlar Üzerine Yazılanlar ve Tezler Bibliyografyası 1955-1990 *Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi Vakfı ve Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı’nın ortak yayını, İstanbul, 2000
 • Evdeki Terör, Kadına Yönelik Şiddet, Mor Çatı Yayınları, İstanbul, 1996
 • Geleceğim Elimde, Mor Çatı Yayınları, İstanbul, 1998
 • Kadın Yurttaşın El Kitabı, Helsinki Yurttaşlar Derneği Dizisi 1, İstanbul, 1999
 • Woman and Sexuality in Muslim Societies, Kadının İnsan Hakları Yayınları, İstanbul 2000. (ingilizce)
 • Kadın Sığınakları I. ve II. Kurultayları, Kadın Sığınakları Kurultaylar Dizisi:1, Mor Çatı Yayınları, İstanbul, 2000.
 • Kadın Sığınakları III. ve IV. Kurultayları Kadın sığınakları Kurultaylar Dizisi:2, Mor Çatı Yayınları, İstanbul, 2003.
 • Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları
 • Fark Ederek Çoğalmak İçin, Kamer'in Şiddet Konusundaki Çalışma Yöntemleri, Kamer Vakfı Yayınları, Eylül 2007
 • Sivil Toplum Kuruluşları: Üç Sempozyum / 1, 2, 3, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 1998.
 • Sivil Toplum Kuruluşları: Üç Sempozyum / 4,5,6, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 2000.
 • Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu / 7, 8, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 2001.
 • Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu / 9, 10, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 2002.
 • Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu / 11, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 2002.
 • Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu / 12, Türkiye Ekonomik ve Tarih Vakfı, İstanbul, 2003.
 • Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu /13, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul, 2003.
 • Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu / 14, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul 2004.
 • Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumu / 15, 16, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul 2005
 • Geleceğin Sesi: Türk-Yunan Yurttaş Diyaloğu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Nisan 2004

Ayrıca bakınızDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle