Hazar Kaptanlığı

Hazar Kaptanlığı, Osmanlı donanmasının 1579-1605 arasında faal olan Hazar Denizi filosunun Demirkapı'da bulunan merkezidir.

Özdemiroğlu Osman Paşa Demirkapı'da

Kaptanlık

değiştir

Osmanlı İmparatorluğu ile Safevî Devleti arasında 1578'de başlayan savaşta Osmanlı ordusunun ilk yılki harekâtı son derece başarılı gelişti. Nitekim Osmanlı ordusu Çıldır zaferinin (9 Ağustos) ardından Tiflis'i zaptetti (24 Ağustos) ve ileri harekâtını sürdürerek Koyungeçidi zaferini kazandıktan (9 Eylül) sonra Şirvan'a girerek önce Şamahı'yı, ardından ise Derbent'i ele geçirdi ve Dağıstan'a girerek tarihinde ilk kez Hazar Denizi'ne ulaştı. 16 Ekim'de ise Dağıstan'daki Kumuk Şamhalı Osmanlılara tâbi olduğunu bildirdi.

Bu başarılı seferin sonunda Serdar Lala Mustafa Paşa ordunun ana kısmıyla kışlamak üzere 12 Ekim'den itibaren Erzurum'a çekilirken, ele geçirilen bu geniş toprakları Safevî karşı taarruzuna karşı korumak amacıyla Özdemiroğlu Osman Paşa 'nın emrine birlikler verdi.

Kaptanlar

değiştir

27 Ağustos 1579'da Demirkapı'ya gelen Azak Sancakbeyi Mehmed Bey yeni teşkil edilen Hazar Kaptanlığı'nın ilk kaptanı oldu.

Kaynakça

değiştir