West Virginia'da sel sonrası yol kenarında bulunmuş bir enik Acil Durum Hayvan Kurtarma Servisinin barınağında bakılıyor.

Hayvan refahı, hayvanların fiziksel ve psikolojik açıdan sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini sağlamayı amaçlayan bir akım. Hayvanların refahını tespit etmede kullanılan ölçütlerden bazıları davranışlar, fizyoloji, ömür ve üremedir.

Hayvan refahı akımı, hayvanların insanlar tarafından yiyecek olarak, çeşitli işlerde ve deneylerde kullanımının mümkün mertebe azaltılmasını ve belirli etik kurallara bağlı kalınarak yapılmasını savunur. Hayvan refahı savunucularının ilgi alanları arasında hayvanların deneylerde kullanım şartlarının düzenlenmesi, evcil olarak bakılan ya da hayvanat bahçeleri, sirkler gibi yerlerde tutulan hayvanların bakım koşullarının belirlenmesi, yiyecek olarak kullanılan hayvanların bakım ve öldürülme süreçlerinin düzenlenmesi, yaban hayvanların yaşam alanlarının korunması gibi konular yer almaktadır.

Bu kavram hayvanların ve hayvan bedenlerinin enerji, yiyecek, giyecek veya denek olarak kullanılmasının etik olarak kabul edilemeyeceğini savunan hayvan hakları kavramıyla karıştırılmamalıdır.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle