Büyücülerin yaşadığı sanılan Mısır bilginlerinin inandığı medeniyet. Ünlü tarihçi Herodot’a göre, Nil’in bir hediyesi olan Mısır dünyanın çöl kuşağı üzerinde olup Afrika’nın kuzeydoğusunda bulunan bir Akdeniz ülkesidir. Sina Yarımadası üzerinden ön Asya ülkeleriyle bağlantılıdır.Mısır, ilk çağlarda; Kuzey Mısır Güney Mısır olmak üzere iki kısma ayrılırdı., Mısır Eski Taş, Orta Taş ve Yeni Taş Devirlerini yaşamış ve M.Ö. IV. yy sonlarına doğru Ön Tarih Devri’ ne geçmiştir. 1900 yıllarında Firavunlar devri başlamıştır.