Havacılık ve uzay mühendisliği

(Havacılık mühendisliği sayfasından yönlendirildi)

Havacılık ve uzay mühendisliği, hava ile etkileşen her çeşit mühendislik ürünün tasarlanması ve inşaat projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Yapımı düşünülen hava taşıtının dizaynını, ön projesini hazırlar. Hava aracı/platformu yapımı için gerekli üretim, yöntemleri arasından hangisinin niçin daha ekonomik olacağına karar verir. Bu konuda gerekli modelleri hazırlayarak deneylerini yapar, tasarladığı hava taşıtının performans özelliklerini saptar ve istemlere göre incelemesini yapar.

Havacılık ve uzay mühendisliği programı havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar.

Uydu, jet ve roket içeren; havacılık ve uzay sektörünü kısaca betimleyen bir fotoğraf.
Havacılık ve Uzay Sektörü

Havacılık ve uzay mühendisliği eğitimiDüzenle

Program dersleriDüzenle

Bu program başta; fizik, kimya, matematik, mühendislik termodinamiği, malzeme bilimi, malzemeler mekaniği, uçuş mekaniği, ısı geçişinin temelleri, elektromanyetiğin ilkeleri, kablosuz haberleşmeye giriş olmak üzere daha birçok dersi kapsar. Bunlara ek olarak mühendis adayları uzmanlaşacakları alanlar doğrultusunda ders seçimleri yaparak eğitimlerini özelleştirebilirler.

Ayrıca bakınızDüzenle