Havacı sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir: