Hastane acil kod sistemleri

Vikimedya anlam ayrımı sayfası

Hastane Acil Kodları tüm dünyada çeşitli acil durumları ilgili hastane personeline iletebilmek için kullanılır. Acil Kodlar (renkler: mavi kod, pembe kod gibi, sayılar: kod 10, 20, 66 gibi) acil uzman müdahalesi gerektiren olaylarda uzmanlarınızın hızlı müdahalelerine imkân veren genel uyarı durumlarıdır. Bu acil kod durumlarının ana amacı olay anında en kısa sürede yapılması gerekenler için ortak bir kurum anlayışı sağlamaktır. Kod durumları olarak genellikle renk isimleri kullanılır.

"Kod" ismi genel olarak tıbbi personel tarafından acil durumlar için kullanılan bir terim niteliğindedir.

Kod Standartları Değiştir

 • Türkiye

T.C. Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Dairesi Başkanlığı'nın çalışmaları ile 2008 yılı içinde tüm kamu hastanelerinde Mavi Kod ve Pembe Kod ile ilgili bir standart çalışması yapılmıştır.

 • Amerika

2000 yılında Güney Kaliforniya Hastaneler Birliği genel kod sistemi uygulanması gerekliliğine karar vermiştir. Buna rağmen birkaç kod haricinde genel bir anlayış söz konusu değildir.

Acil Kod Renkleri Değiştir

Not: Aşağıdaki renklere göre farklı hastanelerde farklı şekillerde uygulamalar yapılabilir.

Mavi Kod (Hayati Risk) Değiştir

 • Acil müdahale gerektiren, kalp veya solunum durması durumlarında kullanılır.
 • Bu durumlarda eldeki çok kısıtlı müdahale zamanını hastaya en hızlı ve verimli resüsitasyonu gerçekleştirmek gerekir. Mavi kod durumlarında hastanın hayati fonksiyonlarının geriye dönüşü mümkün olmayacak şekilde zarar görmemesi amacıyla uzman müdahalesi için sadece 2-5 dakikalık süre bulunur.
 • İlk olarak Kansas Bethany Tıp Merkezinde kullanılmaya başlanmıştır.
 • Mavi Kod durumu sırasında yapılacakların ve sorumlulukların tespiti için hastanenin Mavi Kod Prosedürü bulunur.
 • Müdahalenin etkin olabilmesi için hastanenin Mavi Kod Noktaları'nda acil müdahale ekipmanları bulunur.
 • Uzmanlara hızlı ve etkin bildirilebilmesi ve olay kayıtlarının tutulabilmesi için genellikle teknoloji ürünlerinden oluşan bir Mavi Kod Sistemi kullanılır.
 • Genelde kolay olması için dahili telefon kodu 2222 olarak belirlenir.

Pembe Kod (Çocuk Güvenliği) Değiştir

 • İlk olarak Boston Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston'da kullanılmıştır.
 • Bebek ve çocuklara yönelik olabilecek olan kaçırma, kaybolma ve benzeri durumlarda güvenlik personeline durumu bildirmeye yarayan sistemlerdir.
 • Çocuklara takılan bileklik benzeri elektronik ekipman ile belirli bölgenin dışına çıkılması durumunda güvenlik birimlerinin haberdar edilmesi ile önlem alınır.
 • Güvenlik ekibinin olay yerine hızlıca intikali gerçekleşir ve hastanenin giriş-çıkışlarında kontrollü geçiş uygulanarak önleyici müdahalelerde bulunulması sağlanır.

Beyaz Kod (Saldırı, Taciz) Değiştir

 • Amacı hastanede hasta/hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek hırsızlık, fiziksel saldırı ve cinsel taciz durumlarında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır.
 • Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında güvenlik gözlem odası aranır.
 • Buradan telsiz ile geçilen anons ile olay yerine en yakın güvenlik görevlisi yönlendirilir.
 • Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise kod 1 (telsiz ile tüm kuvvetlerin olay yerine sevki) uygulanır.
 • Olaya sebebiyet veren kişi/kişiler olay yerinden uzaklaştırılır.
 • Adli olaylarda hastane polisine haber verilir.
 • Hastane polisi gerekli işlemleri yapar.
 • Böyle bir durumla karşılaşan personel, olay bildirim formu doldurarak hasta ve çalışanların sağlık ve güvenliğini üst kuruluna bildirir.
 • Kurul incelemeyi yaparak gerekli ise düzeltici faaliyet yapmak üzere başhekimliğe rapor sunar.
 • Bazı yerlerde siyah kod olarak da adlandırılır.

Sarı Kod Değiştir

 • Kitle Kazaları/büyük kazalar, olaylar sonucu çok sayıda travma vakalarının geleceği durumlar için kullanılan uyarıdır.

Turuncu Kod (Kimyasal) Değiştir

 • Kimyasal veya zararlı madde sızıntısı durumunda korunmayı amaçlar.

Kırmızı Kod (Yangın/Duman) Değiştir

 • Hastanede meydana gelebilecek bir yangın durumunda güvenlik personelinin durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır.

Dış bağlantılar Değiştir