Hassas bölge

Hassas bölge, cephe gerisinde düşman saldırılarına hedef olabilecek şehir, kasaba ve tesislerin bulunduğu bölgelere ve doğal afetlere uğraması muhtemel mahallere verilen isim. Hassas bölgelerin ayrımında şehrin büyüklüğü, nüfusu, savaş gücünü destekleyen sanayi tesislerinin azlığı veya çokluğu, ülke üzerindeki coğrafi etkenler rol oynar.

TürkiyeDüzenle

Türkiye'de doğal afet sahaları dışında kalan hassas bölgeler Millî Güvenlik Kurulunca belirlenir.