Hasan Sezai Gülşenî

İsmi Hasan bin Ali, mahlası Sezâî'dir. Tasavvufta Gülşenî yoluna mensûbtur. 1669 (H. 1080) yılında Gördes'de doğdu. Şehrin bugünkü adı Korent olup, Yunanistan sınırları içinde kalmıştır. Gülşeniyye tarikatının büyüklerindendir. Divan-i Sezai adlı bir tasavvufi şiir kitabı vardır. 1738 (H.1151) senesinde Edirne'de vefât etti. Kendi ismi ile anılan dergâhının bahçesinde defnedildi. Türbesi Edirne'nin bilinen ziyaretgâhlarındandır.

Bir Şiiri:

Derd ile dâim yanmakta bu dil
Aşkın nârına olmuşlar fitil
Pervâne-sıfat olmaya vâsıl
Şem'-i cemâle sûzana geldik.


Cismimiz bunda, canımız anda,
Gevherimizin aslı ol kânda
Sezâî, şimdi biz bu dükkânda,
Biraz eylenip seyrâne geldik.