Hareket işleme

bilgisayar biliminde bölünemez yordamları ifade eden hareketlerin elden geçirilmesi.

Hareket işleme, bilgisayar biliminde bölünemez yordamları ifade eden hareketlerin elden geçirilmesidir. Hareketler kısmi olarak değerlendirilememekte; bütün olarak başarılı ya da başarısız sayılmaktadır.

Hareket işlem sistemleri bir işin yerine getirilebilmesi için gerekli donanım ve yazılımları içermektedir. Bunlar, uygulama katmanında çalışan programlar ve veritabanları ile bunları üzerinde barındıran ağ ve sistem bileşenleridir.