Hammâd bin Ebu Süleyman

(Hammâd bin Süleyman sayfasından yönlendirildi)

Hammâd bin Ebî Süleyman (ö. 746), Tabiun dönemi hadis ve fıkıh bilgini.

Hammâd bin Ebu Süleyman
حمّاد بن أبي سليمان
Ölüm 738
Kufe
Bilimsel kariyeri
Etkilendikleri İbrahim en-Nehaî
Etkiledikleri Ebu Hanife

Hanefi mezhebi kurucusu Ebu Hanife'nin hocası olan Hammâd bin Süleyman, bu mezhebin belirgin özelliği olan akılcılığı ve zayıf hadis kaynaklarının fıkıh meselelerinde delil olamayacağını ilk ifade eden alimdir.

Hocası sayılabilecek sahabi Enes bin Mâlik'tir. Yine Enes bin Mâlik, Zeyd bin Vehb, Said bin Müseyyeb, Said bin Cübeyr, İkrime, Ebi Vâil ve İbrahim en-Nehaî'den hadis almıştır. Rivayet ettiği hadisler muteber hadis kitaplarında yer almıştır.