Halkın Otoritesinin Kurulmasına İlişkin Bildiri

Halkın Otoritesinin Kurulmasına İlişkin Bildiri, Libya Arap Cemahiriyesi'nin Arap halkı adına Genel Halk Kongresi tarafından 2 Mart 1977 tarihinde yürürlüğe girdi. 1969 anayasasında yapılan bu değişiklik, 3 Ağustos 2011 tarihinde geçici anayasanın kabul edilmesine kadar yürürlükte kaldı.

Dış bağlantılarDeğiştir