Halinden memnunluk

duygusal durum

Hâlinden memnunluk, bir insanın bulunduğu fiziksel ve ruhsal durumdan hoşnut olma duygusudur. Bu duyguya sahip olan kişi kendini kaygı, ihtiyaç veya arzu duygularından arınmış hisseder. Sevinç ve mutluluk kavramlarına kıyasla daha kendi hâlinde bir hoşnutluk hâlidir. Kişiyi rahatsız edecek kuvvetler azaltılmış ve bir denge hâline ulaşılmıştır.

Peace and contentment (Barış ve memnuniyet) Eduard von Grützner (1897)

Genellikle hâlinden memnunluk geçici bir duygudur ve birçok dine göre ancak ölümden sonra tam anlamıyla elde edilebilir.

Hâlinden memnunsuzluk genellikle kişinin durumunu başkalarıyla karşılaştırması ve bu karşılaştırmadan olumsuz bir sonuca varması sonucu ortaya çıkar. Hâlinden memnun olmak için ya durumunu değiştirmek ya da beklentileri aza indirgeyerek durumundan memnun hâle gelmek gerekir.