Halil Dikmen

Türkiye doğumlu ressam

Halil Dikmen, Türk ressam ve neyzendir.

Güzel Sanatlar Akademisi'nde İbrahim Çallı ve Hikmet Onat'ın atölyesinde çalıştı. 1927'de Akademi'nin resim bölümünü bitirince Paris'e gitti. Academie Julien'de Albert Laurens'ın, öğrencisi oldu. 1931'de Türkiye'ye döndü. Kayseri Lisesi ve Galatasaray Lisesi'nde resim öğretmenliği yaptı. 1937'de kurulan Resim ve Heykel Müzesi'nin ilk müdürü oldu. 1949'da bu görevi yanında Güzel Sanatlar Akademisi'nde galeri öğretmenliği yapmaya başlamıştır. 1929'da Paris'te Salon d'Automne'da eserlerini kabul ettiren sanatçı, 1946'da Unesco, 1949'da Venedik yarışmalarına katıldı. Amsterdam (1949), Chicago (1950), Atina (1955), Edinburgh (1958) ve Kıbrıs sergilerine bazı eserlerini verdi.İstiklal Savaşı'nda Mermi Taşıyan Kadınlar ve Giresun'da Fındık Toplayıcıları adlı eserleri gerek renk, gerek kompozisyon bakımından ilgi çekicidir.

Türk musikisiyle de ilgilendi. Küçük yaşlarda ilk kez İhsan Hoca'nın hediye ettiği ney ile derse başladı. Eyyubi Ali Rıza Bey'den de nazariyat dersleri aldı. Halil Dikmen'in hocası Emin Dede'dir. Radyo Müdürü Mes'ud Cemil'in ısrarları üzerine bir takım bant ve konserlere iştirak etmiştir. En önemli talebesi Niyazi Sayın'dır.

Kaynakça değiştir

Dış bağlantılar değiştir