Halil Bediî Yönetken

Halil Bedi Yönetken(1899, Bursa – 1968, İstanbul) müzikolog, folklor araştırmacısı ve eğitimci.

Hayatı ve ÇalışmalarıDüzenle

1899 yılında Bursa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da, yüksek öğrenimini İstanbul' da Musiki Muallim Mektebi’nde tamamladıktan sonra, yurdumuzun çeşitli yörelerindeki okullarda müzik öğretmenliği yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1928 yılında pedagoji öğrenimi yapmak üzere Çekoslovakya'ya gönderildi. Prag'da Devlet Konservatuvarını bitirdikten sonra Almanya ve Fransa'ya giderek oralarda çalışmalarını sürdürdü. Yurt dışındaki öğrenimini tamamladıktan sonra 1932 yılında yurda döndü, Gazi Eğitim Enstitüsü müzik öğretmenliğine atandı. 1936'da Ankara Devlet Konservatuvarı'na Kulak Eğitimi ve Koro Öğretmeni oldu. Bir yandan da Ankara Radyosu'nda tonmaysterlik ve gece yayınlanan Plaklarla Batı Müziği adlı açıklamalı bir müzik programı yaptı

1933- 1957 yılları arasında Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu; Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü yaptı.

Eğitimciliğinin yanı sıra bir floklor araştırmacısı olan Halil Bedii, Ankara Devlet Konservatuvarının 1937-1951 yılları arasında yaptığı bütün derleme çalışmalarına katıldı.

1957’de İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü müzik öğretmenliğine naklini yaptırdı. Aynı zamanda İstanbul Belediye konservatuvarı folklor uzmanı oldu ve İstanbul Radyosu’nda tonymasterlik yaptı.

Emekli olduktan sonra da TRT İstanbul Radyosu müzik danışmanlığına getirildi. Yapı ve Kredi Bankası'nın kurmuş olduğu, Türk Halk Oyunları Yaşatma ve Yayma Tesisi'nin kurucu üyeliğini yaptı.

Yönetken, TRT'nin 1967 yılında yaptığı folklor derleme çalışmasına önderlik etmiştir.. Bu derlemeye Yönetken'le birlikte, birçok değerli folklorcumuz katılmış ve bine yakın halk ezgisi derlenmiştir.

Halil Bedii Yönetken 28 Aralık 1968 günü İstanbul'da ölmüştür.

İstanbul, Bakırköy’de bir ilköğretimokulu ile Bursa’da bir müzik kütüphanesine adı verilmiştir.

(Şimdiye kadar yazılmış en geniş biyografisi için bkz. Folklor Dersleri - Türkiye'de Musiki Folkloru, (Yayına Hazırlayan: Yavuz Daloğlu), İstanbul, OpusKitap, Şubat 2017)

EserleriDüzenle

 • İlk Mekteplerde Gınanın Usul Tedrisi
 • Halkevlerinde Halk Müziği ve Oyunları Üzerine Nasıl Çalışmalı (Broşür)
 • Diskotek Kılavuzu
 • 50 Okul Şarkısı
 • 25 çocuk Şarkısı
 • İlkokul Şarkıları
 • Okul Müzik Eğitim Metotları
 • İlkokullarda Müzik Kılavuzu
 • Derleme Notları
 • Lise Müzik kitabı - Sınıf 1–2–3 (Ahmet Adnan Saygun'la birlikte).
 • Folklor Dersleri - Türkiye'de Musiki Folkloru, (Yayına Hazırlayan: Yavuz Daloğlu), İstanbul, OpusKitap, Şubat 2017.

BağlantılarDüzenle