Hâkimler Kitabı

(Redirected from Hakimler kitabı)

Hakimler Kitabı (İbranice: Sefer Shoftim ספר שופטים)ilk olarak İbranice yazılmış bir İncil kitabıdır. Tanah'da ve Hıristiyanların Eski Ahit'inin içinde yer alır. Başlığı içeriğine atıfta bulunur; kitap İncil Hakimleri'nin (günümüzdeki hakimlerle karıştırılmamalıdır; bu hakimler İsrailoğullarına yönetim ve adalet konularında yardım edip kılavuzluk yapıyorlardı) tarihçesini ve onların zamanlarını anlatmaktadır.

Hakimler'in listesiEdit

 • Otniel (3,7–11)
 • Ehud (3,12–30)
 • Schamgar (3,31)
 • Debora ve Barak (4,1–5,31)
 • Gideon (6,1–8,35)
 • Avimelek (9)
 • Tola (10,1-2)
 • Jair (10,3-5)
 • Jiftah (10,6–12,7)
 • Ibzan (12,8–10)
 • Elon (12,11–12)
 • Abdon (12,13–15)
 • Şimson (13,1–16,31)

Dış kaynaklarEdit

Asıl metin
Yahudi tercümeleri
Hristiyan tercümeleri
Makaleler
Türkçe