Hakimler Kitabı

Kitab-ı Mukaddes kitaplarından biri

Hâkimler Kitabı (İbranice: Sefer Shoftim ספר שופטים) İbranice yazılmış bir Kitab-ı Mukaddes kitaplarından biridir. Tanah'da ve Hristiyanların Eski Ahit'inin içinde yer alır. Başlığı içeriğine atıfta bulunur; kitap Hakimler'in (günümüzdeki hakimlerle karıştırılmamalıdır; bu hakimler İsrailoğullarına yönetim ve adalet konularında yardım edip kılavuzluk yapıyorlardı.) tarihçesini ve onların zamanlarını anlatmaktadır.

Hakimler'in listesiDüzenle

Dış bağlantılarDüzenle

Asıl metin
Yahudi tercümeleri
Hristiyan tercümeleri
Makaleler
Türkçe