Hakikat

Gerçek

Hakikât İslâmiyet'in mistik kollarından biri olan Sufilik'teki bir mertebenin adıdır.

Tasavvufta "Hakikât"Düzenle

Tasavvufta "Hakikât" Allah ile insan arasında oluşan muhabbet neticesinde ve ancak bir tarikâta girdikten sonra elde edinilen bilgi olarak tanımlanır.

Tasavvufta "Dört Mertebe"Düzenle

Sufilikte bu mertebeler yükseliş sırasıyle aşağıdaki gibi sıralanırlar

  1. Şeriât mertebesi,
  2. Tarikât mertebesi,
  3. Hakikât mertebesi,
  4. Marifet mertebesi.

Tasavvufta "Hakikât" mertebesinin yeriDüzenle

Tasavvûfta "Hakikât" mertebesi Marifetullah makâmına ulaşmadan evvelki üçüncü mertebe ya da durak olarak tanımlanmaktadır

 
Tasavvufta Marifetullah makâmına varmak için dört merhale kat'etmek gereklidir. Birinci Merhale: Şeriat olarak adlandırılır. İkinci Merhale: Tarikât Kapısı'ndan geçilerek içine girilen "Tarikât" makâmıdır. Üçüncü Merhale: Hakikât Kapısı'ndan geçilerek erişilebien "Hakikât" makâmı olarak tanımlanır. Son merhale olan ve sadece tasavvur edilebilen Gnostisizm ise ancak Mârifet Kapısı'ndan geçilerek erişilebilir ve Hakikât'in tam merkezinde yer alır. İşte bu merkezde yer alan ve Dört merhalenin de Öz/Cevheri'ni teşkil eden mertebe "Mârifetullâh"(İrfân/Gnosis) makâmıdır.

BibliografyaDüzenle

  • Chittick, William C. 1992. Faith and Practice of Islam: Three Thirteenth Century Sufi Texts. Albany: State University of New York.
  • Cousins, Ewert. 1987. Islamic Spirituality: Foundations. New York: The Crossroad Publishing Company.
  • Encyclopædia Britannica, "Marifa", Encyclopædia Britannica, http://fulla.augustana.edu:2104/eb/article-9474614
  • Goldziher, Ignaz. 1981. Introduction to Islamic Theology and Law. New Jersey: Princeton University Press.
  • Morewedge, Parviz, ed. 1979. Islamic Philosophical Theology. Albany: State University of New York.
  • Renard, John. 1996. Seven Doors to Islam: Spirituality and the Religious Life of Muslims. California: Reagants of the University of California.