Hafız Mustafa Nuri Paşa

Hafız Mustafa Nuri Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Birinci mirahor iken vezir olmuş, 1814 senesinde Ahmed Şâkir Paşa'nın yerine Anadolu valisi tayin kılınmıştır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Uzunçarşılı, İsmail H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 172