Hafız Mehmet

Hafız Mehmed (1874, Sürmene - 13 Temmuz 1926, İzmir), TBMM 1. Dönem'de Trabzon mebusluğu yapmış ve II. İcra Vekilleri heyetinde 8 Şubat 1921-19 Mayıs 1921 tarihleri arasında vekaleten (Celalettin Arif Bey'in yerine) Adliye Vekilliği yapmış siyaset adamıdır. Öncesinde 1912 Nisan-Ağustos Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nında İttihat ve Terakki Cemiyeti Trabzon mebusluğunu da yürütmüştür. Sürmene eşrafından Memiş Ağa'nın torunu ve Hacı Yakubzâde Ahmed Ağa'nın oğludur.

Hafız Mehmed Bey
Meclis-i Mebûsan
II (4) dönem mebusu
Seçim Bölgesi 1912Trabzon
Türkiye Büyük Millet Meclisi
1. dönem milletvekili
Seçim Bölgesi 1920Trabzon
Kişisel bilgiler
Doğum 1874
Sürmene, Osmanlı Devleti
Ölüm 13 Temmuz 1926
İzmir

İzmir SuikastıDüzenle

İzmir Suikastı olayı ile ilgili olarak İzmir'de kurulan İstiklâl Mahkemesi tarafından 13 Temmuz 1926'da idam edilen 13 kişiden biridir. Cezası ertesi gün İzmir Hükûmet Konağı önünde infaz edilmiştir. Ancak, muhtemelen sağlığındaki hizmetlerinden ötürü, ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası-İzmir Suikastı olayı döneminin karışık bir dönem olmasıyla, sonradan kızı Meliha Engin'e 5269 ve 5814 sayılı Kanunlar gereğince vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmıştır.[1]

Teşkilat-ı Mahsusa ilişkileriDüzenle

Teşkilat-ı Mahsusa ile bağlantılı olarak ismi sıklıkla anılır.

Ermeni MeselesiDüzenle

Çeşitli Ermeni kaynaklarda da, "hukukçu" Hafız Mehmet'in 11 Aralık 1918'de Meclisi Mebusan'da veya Ermeni Kırımı konusunu soruşturan Divanı Harp önünde, Ordu'da (veya Trabzon'da) Ermeni sivillerin sandallara doldurulup Karadeniz'e atıldıklarını gözleriyle gördüğü, Trabzon Valisi Cemal Azmi'yi Talat Paşa'ya şikayet ettiği, ancak şikayetine rağmen Talat Paşa'nın bir önlem almadığını belirtir bir "konuşması" (veya "ifadesi") (Takvîm-i Vekâyi, 27 Nisan 1919, No. 3540 kaynak gösterilerek) kerelerce tekrarlanmaktadır.

Trabzon Mebusu Hafız Mehmet, Meclis-i Mebusan'da 11 Aralık 1918'de yaptığı bu konuşmada; utancını ve olaylara tanıklığını şu sözle dile getirmiştir.[kaynak belirtilmeli]

Allah bizim belamızı verecektir. Mesele çok açıkta olduğundan inkâr edilemez. Ordu şehrindeki Ermeni vakasına şahidim. Samsun'a nakil bahanesiyle sancak mutasarrıfı (Faik) Ermenileri mavnalara doldurdu ve onları bahra ilka attırdı. Bunu bütün vilayette tatbik ettiğini işitmiştim. İstanbul'a döner dönmez onlar aleyhinde davaya muvaffak olamadım

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "Hafız Mehmed". 9 Ocak 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Mart 2006.