Hacı Sûfi Burhâneddin Musa Bey

Karaman beyi

Hacı Sûfi Burhâneddin Musa Bey, Karamanoğulları Beyliği hükümdarıdır.

Babası Bedreddin Mahmud Bey'di. 1312'de babasının yerine geçti.[1] Kardeşi Yahşı'yı Selçuklu başkenti Konya'ya vali olarak atamasına rağmen, Moğol komutanı Emir Çoban, şehri ele geçirdi ve Musa, eski beylik malları ile uğraşmak zorunda kaldı. Ancak başkenti Karaman'ı (antik Larende) Mısır Memlûkleri tarafından desteklenen asi kardeşi İbrahim'e kaybetti. İbn Battuta'ya göre 1332'de sadece Ermenek'te hüküm sürüyordu. Fakat 1352'de beylikteki bir kaos döneminden sonra 1356'ya kadar hüküm sürdüğü Karaman'a davet edildi.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Prof. Yaşar Yüce-Prof. Ali Sevim: Türkiye tarihi Cilt I, AKDTYKTTK Yayınları, İstanbul, 1991 p 244
Resmî unvanlar
Önce gelen:
Bedreddin Mahmud Bey
Karaman beyi
1312-1332
Sonra gelen:
I. Bedreddin İbrahim Bey
Önce gelen:
Şemseddin Bey
Karaman beyi
1352-1356
Sonra gelen:
Seyfeddin Süleyman Bey