Habilitasyon, bazı Avrupa ve Asya ülkelerinde en yüksek seviyeli akademik sınavdır. Bir ilim dalında, doktora derecesinden sonra, habilitasyon bir daha bilimsel bir eser verilerek kazanılır. Bazen bir kitabın yayını gerekli olan uygulamada, profesörlüğe atanmak için, uygulamanın tanındığı ülkelerde bir habilitasyon bulunması gerekir. Ancak akademik bir derece değildir.

Almanya'da habilitasyon yazan kişi "Privatdozent(in)" veya "Dr. Habil." unvanına eklemek hakkını kazanır. Habilitasiyon Almanya, Avusturya, İsviçre, Bulgaristan, Polonya, Portekiz, Çekya, Slovakya, Macaristan, Slovenya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde; Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Letonya, Litvanya, Moldova, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Özbekistan ve Ukrayna'da vardır.

Habilitasyon, ayrıca, engellinin bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ve yaşamını bağımsız bir şekilde sürdürebilmesini sağlamayı amaçlayan fiziksel, sosyal, zihinsel ve mesleki beceriler kazandırmaya yönelik hizmetlere verilen ad olarak da bilinir.