Haberleşme kanalı

bir mantıksal bağlantıyı veya kablo gibi bir fiziksel iletim ortamını ifade eder

Haberleşme kanalı, göndericiden alıcıya tek yönlü veri iletimi için donanım ve sinyal yayma ortamıdır.

Telefon direkleri haberleşme kanallarına bir örnektir.

KaynakçaDeğiştir