Haşim Sanver

Osmanlı siyasetçi

Hüseyin Haşim Sanver, Türk bürokrat.

Hüseyin Haşim Sanver
Osmanlı Posta Nazırı
Görev süresi
5 Eylül 1917 - Ekim 1918
Yerine geldiği Ahmet Şükrü Bey Genel Müdür Vekili
Yerine gelen Rıza Tevfik Bey Genel Müdür Vekili
3. TCDD Genel Müdürü
Görev süresi
20 Ağustos 1928 - 30 Nisan 1931
Yerine geldiği Vasfi Tuna
Yerine gelen Rıfat Ilgar
Meclis-i Mebûsan
4. ve 5. Dönem Mebusu
Görev süresi
18 Nisan 1912 - 21 Aralık 1918
Seçim bölgesi 1912İstanbul
1914Karesi
Kişisel bilgiler
Bitirdiği okul Mektebi Mülkiye

Dîvân-ı Hümâyun Beylikcisi Nasır Bey'in oğludur. 1891 yılında Mektebi Mülkiye'den birincilik ile mezun olmuştur.[1] Meclis-i Mebusan'da IV.(2) dönem İstanbul ve V.(3) dönem Karesi mebusu olarak yer almıştır. Eylül 1917 ile Ekim 1918 tarihleri arasında İttihat ve Terakki'nin son kabinesinde Osmanlı Posta Nazırlığı görevinde bulunmuştur. 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi'nden sonra başlayan İttihat ve Terakki soruşturmalarında onun da adı kayıtlara altı çizilerek geçmiştir. Kendisinin ülkeyi savaşa götürenlerle olan bağları tek tek sorgulanmış, o da kendisini aklamaya çalışmıştır.[2] Hüseyin Haşim Sanver 20 Ağustos 1928 ile 30 Nisan 1931 tarihleri arasında da TCDD Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

Kaynakça

değiştir
  1. ^ Talip Mert (11-13 Kasım 2016). "Tanburî Ali Efendi (1836-1903)" (PDF). Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Bildiriler Cilt II. İstanbul: Üsküdar Belediyesi. s. 421. 24 Haziran 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 19 Haziran 2021. 
  2. ^ Yazıcı, Sibel (2018). Osmanlı Meclis-i Mebusanı ve Faaliyetleri (1914-1918) (PDF) (Doktora). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Tarih Anabilim Dalı. ss. 302-308. 16 Mayıs 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 1 Mart 2021.